Spring naar inhoud

Imkersvereniging Schouwen-Duiveland

Bijen zijn onmisbaar voor mens en dier en van groot belang voor de land- en tuinbouw. Ze bestuiven 75% van groenten en fruit, maar nemen in soort en aantal drastisch af. Bijen vinden onvoldoende voedsel en nestgelegenheid en moeten worden geholpen.

Onze ambitie is om samen met u van Schouwen- Duiveland de meest BIJ- vriendelijke gemeente van Nederland te maken door:

  • Biodiversiteit, voedselaanbod en nestgelegenheid voor bijen te vergroten.
  • Gemeentelijke gronden en braakliggende terreinen met BIJ-vriendelijk bloemenmengsel in te zaaien.
  • Particulieren grondeigenaren en akkerbouwers te stimuleren om hetzelfde te doen.
  • BIJ-vriendelijke beplanting en groenbeheer in openbaar gebied te bevorderen.
(AAN DE ONTWIKKELING VAN DEZE SITE WORDT GEWERKT OM DEZE VERDER UIT TE BOUWEN, KIJK DAAROM REGELMATIG OM DE VORDERINGEN TE VOLGEN).