Spring naar inhoud

Bestuur


Helle van der Roest, voorzitter. Contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden onder de menuknop CONTACT submenu Contactgegevens.


Jan Greijn, secretaris

Rob Vroom, penningmeester,
educatie & bijenteelt leraar