Spring naar inhoud

Jeugdcursus

In 2020 zal de imkersvereniging Schouwen Duiveland bij voldoende belangstelling een jeugdcursus bijenhouden organiseren. Deze cursus is bedoeld voor jongeren van 12 – 18 jaar die zich interesseren voor honingbijen en biodiversiteit. De jeugdcursus bestaat uit de volgende twee gedeelten:

  1. Eerste kennismaking voor maximaal 15 deelnemende jongeren, waarbij op een inspirerende en toegankelijke manier wordt verteld over het leven van de honingbij en het belang van biodiversiteit. Vervolgens zal onder begeleiding van een of meerdere ervaren imkers een bezoek wordt gebracht aan het BIJenhuisje in Renesse (verwijzing) om alles ook in de praktijk te kunnen zien. Bij een grote belangstelling zal de kennismaking meerdere malen worden georganiseerd.
  2. Jongeren die na de eerste kennismaking verder willen, kunnen zich inschrijven voor een korte cursus die in Ouwerkerk op twee zaterdagmorgens of –middagen voor maximaal 10 deelnemers zal worden gehouden. Deze cursus gaat uit van een combinatie van theorie en praktijk, waarbij spelenderwijs en onder begeleiding van ervaren imkers daadwerkelijk in bijenkasten wordt gewerkt. Beschermende kledij zal door de imkersvereniging ter beschikking worden gesteld.

Voor de eerste kennismaking worden geen kosten in rekening gebracht, voor de korte cursus wordt een BIJdrage van € 25 per persoon gevraagd. Bij meerdere leden uit een gezin geldt een korting van 10% voor alle leden. Na afronding van de cursus wordt de deelnemers een certificaat uitgereikt. Bij gebleken interesse kunnen de deelnemers zich na de jeugdcursus inschrijven voor de NBV basiscursus bijenhouden (verwijzing).

De data voor de eerste kennismaking en korte cursus worden afgestemd op het bijenseizoen en worden in de agenda opgenomen.