Spring naar inhoud

Boomgaardenproject

Start boomgaardenproject voor
16 kernen Schouwen-Duiveland

Zaterdag 5 februari 2022 wordt in Ellemeet de eerste boom geplant van het hoogstamfruitboomgaardenproject op Schouwen-Duiveland. De eerste hoogstamfruitboom wordt door inwoners van Ellemeet om 11.30 uur geplant, samen met wethouder Ankie Smit, waarmee de start van het project een feit is.

In een periode van 3 jaar (2022 - 2024) worden in 16 kernen op Schouwen-Duiveland deze unieke hoogstamfruitboomgaarden aangelegd. Na Ellemeet volgen op korte termijn Serooskerke en Noordwelle.

Samenwerking
Het initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Imkersvereniging Schouwen-Duiveland (is een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, NBV) , Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rotary  Club Zierikzee en gemeente Schouwen-Duiveland. Zij faciliteren de dorpsraden en burgers van de betrokken kernen bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de boomgaarden. Ook scholieren worden er actief bij betrokken middels educatieprojecten. Hiermee wordt invulling gegeven aan een “eiland-brede” burgerparticipatie.

Biodiversiteit

In de boomgaarden komen inheemse hoogstamfruitbomen en struiken. Daarnaast kunnen een groente-, kruiden- en/of bloementuin onderdeel van de  boomgaard uitmaken. Een bijenhotel voor solitaire bijen en een ontmoetingsplaats met een rustiek bankje kunnen eveneens worden geplaatst. Zo draagt het project niet alleen bij aan de leefbaarheid in de kernen op Schouwen-Duiveland, maar ook aan de biodiversiteit.

Enthousiast

Inmiddels is er voor het project groot enthousiasme ontstaan. Alle dorpsraden hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. De initiatiefnemers zullen hen en de betrokken inwoners ondersteunen bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de boomgaarden. Zo ontstaan nieuwe prachtige landschapselementen waar burgers en bezoekers van Schouwen-Duiveland samen van kunnen genieten.

De kosten van het project bedragen circa  € 250.000. Het VSB-fonds, de stichting Renesse, de initiatiefnemers en Act as One hebben inmiddels een bijdrage toegezegd, waardoor het project de komende jaren met zekerheid kan worden uitgevoerd. De Ned. Bijenhouders Vereniging heeft dit project begin 2021 de biodiversiteitsprijs toegekend. Het daaraan gekoppelde prijzengeld komt volledig ten goede aan de hoogstamfruitboomgaarden.