Spring naar inhoud

Bijenvrienden

De imkersvereniging Schouwen-Duiveland is een vereniging van imkers die onder het motto “Samen op weg naar BIJvriendelijk Schouwen-Duiveland” Voorlichting & Educatie verzorgt en BIJvriendelijke projecten samen met anderen uitvoert. De imkersvereniging bestaat bij de grote inzet van haar leden die hier financieel echter niet voor worden gecompenseerd. Desondanks neemt de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op en probeert zij om samen met burgers, overheid, bedrijfsleven en recreanten de biodiversiteit op Schouwen-Duiveland te versterken. Als u de ambities en activiteiten van de imkersvereniging een warm hart toedraagt, is ondersteuning in de vorm van een financiële bijdragen vanzelfsprekend van harte welkom.

U kunt als particulier de imkersvereniging ondersteunen door als bijenvriend een bijdrage van minimaal € 25,-- per jaar te doneren. U krijgt hiervoor tweemaal per jaar een nieuwsbrief en als welkomstgeschenk een button, een poster en een zakje zaad voor een BIJvriendelijke tuin. Bovendien mag u gratis deelnemen aan de kennismakingsmiddag bijenhouden (verwijzing), waarin een ervaren imker u de basis van het imkeren uitlegt en meeneemt naar een echte bijenkast. Het moment waarop u een kastraampje met 2000 bijen vasthoudt, zult u net snel meer vergeten!

Via dit aanmeldformulier (verwijzing) kunt u zich aanmelden als BIJenvriend van de imkersvereniging. Uw steun wordt buitengewoon gewaardeerd.

De imkersvereniging zou het ook erg op prijs stellen als het bedrijfsleven op Schouwen-Duiveland in het kader van een bredere kijk op het begrip duurzaamheid ook biodiversiteit zou omarmen. In “Samen op weg naar BIJvriendelijk Schouwen-Duiveland” kan en mag het bedrijfsleven natuurlijk niet ontbreken. Naast een eventuele financiële ondersteuning kan samen met de imkersvereniging worden gekeken naar concrete activiteiten of projecten die bijdragen aan de biodiversiteit op Schouwen-Duiveland en waarmee het bedrijfsleven zich kan onderscheiden en profileren. Zichtbaarheid naar de burgers en recreanten van Schouwen-Duiveland staat hierbij voorop. Aanvullend kan de imkersvereniging het bedrijfsleven trakteren op bijenproducten en een leuke lezing annex workshop voor haar medewerkers tijdens een bedrijfsuitje.

Uw interesse wordt erg op prijs gesteld en kunt u kenbaar maken door contact op te nemen met het bestuur van de imkersvereniging (verwijzing) of het invullen van het contactformulier (verwijzing).